Nordisk master – fristen var 15.1.

Fristen for å søkje på fellesstudiet Nordic Master in Folk Music med oppstart hausten 2021 var 15. januar. Neste opptak: 2023, med søknadsfrist i januar/februar. Har du bachelorutdanning i utøvande musikk, kan du søkje via Ole Bull Akademiet / Griegakademiet eller ein av dei tre andre nordiske samarbeidspartnarane. Studiet er ei unik reise gjennom fire…

Les meir