Kurs

seminar-lien-4

Ole Bull Akademiet gjev undervisning i norsk folkemusikk og folkedans til studentar på høgskule- og universitetsnivå.

Undervisninga er tilrettelagt gjennom kortare kurs, oftast på ei veke. Sjølve undervisninga er ei blanding av førelesingar, lytting og aktiv deltaking.

Det vert gjeve innføring i vokal folkemusikk, ulike folkemusikkinstrument, rytme-, form- og stilanalysar av slåttemusikken, og studentane får møte nokre av våre fremste utøvarar innan spel, dans og kveding.

Det vert og teke opp emne som definisjonsspørsmål og problem som knyter seg til bruk av folkemusikken og dansen, og studentane vil gjennom kurset lære nokre folkedansar og tradisjonell folkesong (kveding).

Faste kursleiarar

  • Arne Anderdal
  • Terje Foshaug
  • Eli Storbekken
  • Kristoffer Kleiveland
  • John Ole Morken

Speleliste med musikkeksempel til konsertføredraget "Arven etter Ragnarock"
(fast på torsdagar) på Spotify: Arven etter Ragnarock - musikkeksempel