Kontaktinfo og tilsette

Ole Bull Akademiet held til på Strengjarhaugen 6 (Kringsjå), i ti minutts gangavstand frå Voss stasjon. I tillegg til Akademiet si verksemd vert lokala leigde ut til selskap og andre arrangement.

Rektor

Jo Asgeir Lie

Studieleiar

Håkon Asheim

Konsulent

Sissel Lie

Høgskulelektor

Arne Anderdal

Driftsjef/ vaktmeister

Per Pettersson

Dagleg leiar Osafestivalen

Ida Dyrkorn Heierland

+47 47 25 96 70
ida@osafestivalen.no

FØRSTEAMANUENSIS

Tom Willy Rustad

Høgskulelektor

Elisabeth Vannebo

Prosjektleiar Folkedans i Hordaland

Magni Rosvold

Førsteamanuensis

Vegar Vårdal

Dagleg leiar Hardingfela.no

Rannveig Djønne

Prosjektleiar Folkedans i Hordaland

Magni Rosvold