Utleige

bg_utleie

Ole Bull Akademiet sine lokale kan leigast til konsertar, kurs, konferansar, bryllaup, konfirmasjonar, selskap, møte og alle typar samlingar. Gjerne i kombinasjon med overnatting.

Kringsjå AS står for drifta av overnattingsdelen der studentane bur under opphaldet på kursa og studia som OBA har.

I tillegg driv Kringsjå AS butikkverksemda og felemakarverkstaden som er på huset.

Ynskjer ein å leige lokale til konsertar, møter, kurs og konferansar kan ein ta kontakt med OBA direkte.

utleie_2

Kringsjå AS har knytta til seg Ringheim Kafe som driv catering og brukar lokala til kurs, konferansar, møter, bryllaup, konfirmasjonar og andre selskap.

http://www.ringheimkafe.no
Tlf:  56 51 13 65
Jarle Storheim 90 11 01 72

Osasalen

Konsertsal med 150 plassar, veleigna til akustisk musikk.
Salen kan leigast ut til konsertar, møte, seminar m.m kontakt Ole Bull Akademiet.