Master i tradisjonsmusikk

Masterbilde nettside.001

Masterstudiet i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet er eit tilbod til musikarar innan sjangrane klassisk, jazz og tradisjonsmusikk. Studentar med tradisjonsmusikk/folkemusikk som sjangerval får tildelt rettleiarar med spesialkompetanse på feltet, og dei vil ha stønad i det faglege miljøet ved Ole Bull Akademiet, i tillegg til å følgje det ordinære studieopplegget ved Griegakademiet. Opptakskrav er bachelorgrad i utøvande musikk og greidd opptaksprøve. Søknadsfrist: 15. desember 2023 for studiestart hausten 2024.

Les meir om studieopplegget her: https://kmd.uib.no/no/studier-og-opptak/master-i-utovende-musikk-komposisjon

og om søknads- og opptaksprosessen her: https://www.uib.no/grieg/24484/masterprogram-i-ut%C3%B8vende-musikk-eller-komposisjon

Ole Bull Akademiet har òg tilbod om fellesnordisk masterstudium med studieopphald i fire nordiske land, sjå omtale her: https://www.olebull.no/nordisk-masterstudium-i-folkemusikk/